Direct naar inhoud

C Afname (hoog)specialistische intramurale zorg

De transformatieplannen van alle 42 jeugdregio’s richten zich op vroegtijdige jeugdhulp, op maat en dichtbij huis. Zodat kinderen en jongeren minder snel terechtkomen in de (hoog) specialistische en dure intramurale zorg. Alle 42 plannen zijn positief beoordeeld. Het transformatiebudget is in de decembercirculaire 2018 verdeeld. De regio’s zijn nu bezig met de uitvoering. Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd ondersteunt.