Direct naar inhoud
A picture
10 november 2019
Voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd #3 is uit!

De derde Voortgangsrapportage over het programma Zorg voor de Jeugd is uit. Deze rapportage gaat over de periode mei t/m oktober 2019 en geeft inzicht in de voortgang van de acties om de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar...

Lees meer
A picture
Praktijkvoorbeeld
Integraal werken: hoe doe je dat effectief?

Kinderen en gezinnen die kampen met complexe en meervoudige problematiek zijn gebaat bij zorgprofessionals die nauw met elkaar samenwerken. Op het landelijk platform Integrale specialistische jeugdhulp vind je praktijkvoorbeelden hiervan.

Lees meer
A picture
Wat gebeurt er in jouw regio?

In 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingevoerd. Gemeenten werden verantwoordelijk voor de zorg voor jongeren.

Zoek op regio