Direct naar inhoud

Betere hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen

De zorg voor jeugd samen steeds beter maken. Dat is het doel van het programma Zorg voor de Jeugd, waarin professionals, gemeenten, Rijk, cliënten- en jeugdhulporganisaties samenwerken. Niet vanachter een bureau, maar in de lokale praktijk.

NB. Dit is een preview van de nieuwe website van het programma Zorg voor de Jeugd. We werken op dit moment hard aan uitbreiding van de content. In november 2019 is de officiële lancering.

Wat is Zorg voor de Jeugd?
Download het programma

Onze doelen

1

Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen

2

Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien

3

Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen

4

Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden

5

Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt

6

Investeren in vakmanschap


Randvoorwaarden

Sinds 2015 willen we de jeugdhulp dichtbij het kind organiseren. Gemeenten en zorgaanbieders zijn aan zet om die hulp integraal, op maat en dichtbij het gezin te organiseren. De afgelopen jaren zijn mooie stappen gezet, maar is ook het besef gegroeid dat er nog het nodige werk is te verzetten om daadwerkelijk voor elke jeugdige in Nederland de best passende zorg en ondersteuning te organiseren.

Meer over randvoorwaarden

Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) ondersteunt initiatieven in het hele land die bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering, zoals bedoeld in het programma Zorg voor de Jeugd.

Meer over het OZJ