Direct naar inhoud

Praten met jongeren: wat moet je wel of juist niet doen?

Praten met jongeren valt niet altijd mee. Iedere ouder van een puber kan dit beamen. Jongeren die al veel hebben meegemaakt, hebben met veel hulpverleners te maken gehad. Praten met hen kan daarom nog lastiger zijn. Hieronder drie keer inspiratie en tips om het gesprek met jongeren aan te gaan.

Aansluiten bij jongeren

Jongeren willen gehoord worden en serieus worden genomen. Een open houding en een onbevooroordeelde opstelling zijn hierin onmisbaar. Daarnaast is het voor jongeren belangrijk dat professionals gemakkelijk bereikbaar en actief zijn. Reflecteer daarom op je eigen rol en houding en pas die –indien nodig– aan.

Typisch taalgebruik van hulpverleners

De opmerkingen die iedere hulpverlener wel eens gebruikt, maar die voor jongeren de plank misslaan. Getraind ervaringsdeskundige Jason Bhugwandass ergert zich aan het typisch taalgebruik van hulpverleners. “Praat alsjeblieft vanuit jezelf” is zijn advies. ‘Je kunt me het beste helpen als je jezelf laat zien als mens en niet alleen als hulpverlener.’

Gewoon Normaal

De kloof tussen professionals en risicojongeren blijkt in het werkveld groot. Daarom heeft de praktijk niet alleen kennis nodig over wat werkt in diverse aanpakken rondom risicojongeren, maar ook over wat werkt. Waarom bereiken bepaalde professionals wél een gewenste omgang? Nienke de Wit, onderzoeker bij de Academische Werkplaats Risicojeugd, gaat in haar onlangs verschenen boek Gewoon Normaal in op die vraag.