Direct naar inhoud
@OZJ
20 May 2021

Vernieuwde brochure: Zeven goede gewoonten voor de inkoop van Jeugdhulp

Een aantal jaar geleden lanceerde het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) de brochure ‘Inkoop jeugdhulp – 7 goede gewoonten’. Sinds het verschijnen van dit document hebben talloze inkopers zich laten inspireren om de jeugdhulp nog beter voor hun regio in te kopen. Het belangrijkste resultaat: regio’s spreken met elkaar dezelfde taal. Nu, in 2021, is het tijd om een nieuwe versie uit te brengen gebaseerd op geleerde lessen.

Sinds 2015 staan gemeenten voor een grote taak: het goed inkopen en organiseren van deze jeugdhulp. Met deze nieuwe taak kwamen vragen als:

  • Hoe kom ik van transformatiedoelstellingen tot concrete inkoopdoelstellingen?
  • Hoe pak ik de inkoop van de jeugdhulp in de regio goed aan?
  • En: hoe neem ik alle betrokkenen – aanbieders, professionals en cliënten – goed mee in het inkoopproces?

Goede inkoop van jeugdhulp vraagt om een duurzame samenwerking tussen de opdrachtgever (regio’s) en de aanbieders, professionals en cliënten. Vanuit deze optiek heeft het OZJ ‘Zeven goede gewoonten voor de inkoop van jeugdhulp’ ontwikkeld.

Jan Menting van het OZJ over deze ontwikkeling:

Focus is verschoven

De focus lag in het begin voornamelijk op het inrichten van een goed inkoopsysteem: contracteren van zorgaanbieders, inrichten van de backoffice en monitorsystemen, en inrichten van wijkteams. Nu ontstaat steeds meer ruimte om na te denken over wat goed opdrachtgeverschap inhoudt en hoe een regio dit op lange termijn goed vorm kan geven.

Een belangrijke leidraad daarbij is contracteren vanuit de bedoeling. De Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO), waarmee duiding wordt gegeven aan goed opdrachtgeverschap, helpt hierbij. In de NvO worden de eisen die aan de inkoop van jeugdhulp worden gesteld expliciet benoemd. Deze zorgvuldigheidseisen sluiten naadloos aan op de bestaande zeven goede gewoonten.

Tweede inkoopronde voor regio's

Ook regio’s hebben de afgelopen jaren niet stilgezeten. De afgelopen periode is het merendeel van de gemeenten en regio’s aan de slag gegaan met een tweede inkoopronde. De start hiervan is doorgaans het (opnieuw) formuleren van een inkoopstrategie. Veel gemeenten en regio’s maken hierbij gebruik van de bestaande kennis en ervaring uit de afgelopen jaren.

De evolutie van de inkoop, de recent ontwikkelde NvO en de nieuwe inzichten en ervaringen uit de praktijk hebben geleid tot deze update van de zeven goede gewoonten. Met deze publicatie wil het OZJ opnieuw inspiratie geven voor het thema opdrachtgeverschap.

In deze brochure staan de zeven herontwikkelde goede gewoonten centraal.