Direct naar inhoud
01 February 2021

Nieuwe gesprekshandreiking helpt de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling concreet te implementeren

In november 2020 zijn de resultaten van het Verwey-Jonker onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling gepresenteerd in de online talkshow Kan huiselijk geweld echt stoppen? Om de uitkomsten in de dagelijkse praktijk te implementeren is er nu door Augeo en Verwey-Jonker met ondersteuning vanuit het programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) een gesprekshandreiking gemaakt.

Deze nieuwe gesprekshandreiking helpt de aanpak van huiselijk geweld en specifiek kindermishandeling concreet te implementeren in je eigen Geweld Hoort Negens Thuis (GHNT) regio.

Door het uitgebreide onderzoek is veel meer informatie bekend geworden over het geweld en de problemen bij de gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis en de hulp die zij kregen. Anderhalf jaar na de melding gaat het beter met hen en de dalende trends zijn ingezet. Maar we zijn er nog niet. Het is ontzettend moeilijk om elk moment passende hulp aan deze gezinnen te bieden. De Augeo online gesprekshandreiking helpt om concrete stappen te zetten in je regio.

Handreiking gericht op praktijk

De handreiking is bedoeld voor professionals, bestuurders en beleidsmakers die werken in het veld van kindermishandeling en partnergeweld. Met deze praktische handreiking kun je op een constructieve wijze met elkaar verder spreken over de uitkomsten van het VJ-onderzoek.

Opbouw rondom vijf thema’s

De gesprekshandreiking focust op vijf belangrijke thema’s die uit het onderzoek naar voren komen:

  • Geweld en verwaarlozing in kaart brengen
  • Complexe en meervoudige problemen
  • Focus op het kind
  • Hulp aan gezinnen
  • Aandacht voor genderverschillen

Elk thema start met een mini-college met de belangrijkste conclusies uit het onderzoek. Daarna volgt een ‘gespreksstarter’: professionals vertellen wat zij in hun werkpraktijk rondom dit thema ervaren. Vervolgens zijn er themavragen en discussiepunten, met telkens een korte toelichting en aanvullende informatie. In de handreiking zijn ook naslagwerken opgenomen, waaronder een aantal van de kaders en hulpmiddelen die binnen het programma GHNT zijn ontwikkeld.

Het geheel is zo opgebouwd dat je met elkaar concrete doelen en vervolgstappen vastlegt die helpen om de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld te verbeteren.