Direct naar inhoud
credit Markus Spiske
17 March 2020

Jaarrapportage 2019 Ambassadeurschap oppakken en leren van complexe casuïstiek

De jaarrapportage 2019 Ambassadeurschap oppakken en leren van complexe casuïstiek, wordt deze week gepubliceerd. Deze jaarrapportage geeft een eerste inkijk in de rde activiteiten, ervaringen en leerpunten van het ambassadeurschap ‘Oppakken en Leren van Complexe Casuïstiek (OLCC)’. Het ambassadeurschap is onderdeel van het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd.

Het OLCC heeft als doel: 'Zo snel mogelijk oplossingen vinden voor kinderen, ouders, zorgverleners, ambtenaren en bestuurders met de meest complexe vraagstukken en hiervan leren, oplossingen en lessons learned toe- en aanpassen, en deze opschaalbaar maken waar mogelijk en nodig.'

Gieke Buur is landelijk ambassadeur ‘Oppakken en leren van complexe casuïstiek’. Samen met haar team helpt ze bij complexe casussen waar niet direct goede hulp voorhanden is. Ze helpen ouders, kinderen, professionals en ambtenaren door mee te denken en te doen bij het vinden van oplossingen. Daarnaast ondersteunen ze regionale expertteams in hun doorontwikkeling op zowel het oppakken als het leren van complexe casuïstiek. Zij moeten het overgrote deel van de complexe casussen die nu nog bij het Ondersteuningsteam komen uiteindelijk op kunnen pakken.

Wat maakt een casus complex?

Gieke vertelt meer over het ambassadeurschap: ‘We kwamen er in het oppakken van casuïstiek vrij snel achter dat ‘het probleem van het kind’ of ‘de stoornis’ niet de directe aanleiding was voor de complexiteit. Natuurlijk, er zijn vragen van kinderen en ouders die heel ingewikkeld zijn. Maar dat betekent niet direct dat dit leidt tot het vastlopen van de hulp die wordt gezocht.

We vroegen ons daarom af wat nou de reden was dat precies deze casussen die bij ons kwamen complex werden en vastliepen. Onze constatering: vooral ‘verstoringen’ rondom de vragen leidden tot complexiteit en tot het niet kunnen oplossen van een hulpvraag. Combinaties van problemen spelen daarbij zeker een rol, maar niet de hoofdrol.'

Het OLCC heeft de volgende verstoringen geconstateerd:

  • Organisatorische verstoringen
  • Wettelijke beperkingen
  • Inhoudelijke beperkingen
  • Conflicten tussen ouders en/of zorgorganisatie en/of gemeente.

In de rapportage lees je meer over de redenen van de complexiteit van casussen.

Behoefte om te delen wat ze tegenkomen

De jaarrapportage wordt aangeboden vanuit de behoefte van het Ondersteuningsteam om te delen wat ze tegenkomen. Nog niet alle wegen zijn bekend, en uiteraard kunnen de ruim 100 casussen geen volledig beeld geven van de zorg voor kinderen en hun ouders in Nederland.