Direct naar inhoud

Wat is Zorg voor de Jeugd?

In het programma Zorg voor de Jeugd werken gemeenten samen met professionals en jeugd(hulp)organisaties, ministeries en cliëntenorganisaties aan betere hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen. Niet vanachter een bureau, maar vanuit de lokale praktijk.

Wegnemen van de dilemma’s en knelpunten die we in de dagelijkse praktijk tegenkomen, daar werken we aan binnen dit programma. Dat gebeurt vanuit zeven sporen, waarin we werken aan praktische oplossingen voor vaak taaie vraagstukken.
We leren samen in de praktijk. Van casuïstiek, experimenten en vooral door te ervaren wat werkt. Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd is overal in het land beschikbaar en helpt hierbij. Ons vertrekpunt: de vragen en behoeften van kinderen, jongeren en gezinnen.
De oplossingen die we ontdekken, delen we met elkaar. Zodat we samen schotten kunnen doorbreken en de kinderen, jongeren en gezinnen echt centraal staan.

Heeft u ervaringen met Jeugdhulp? Vul het Vertelpunt in en help de Jeugdhulp te verbeteren.

Het doel van het Vertelpunt is om zoveel mogelijk verhalen te verzamelen, échte ervaringen. Zowel van de gebruikers van Jeugdhulp kinderen/jongeren en ouders/verzorgers - als van professionals die in deze sector werkzaam zijn.

Het invullen kost ongeveer 10 minuten. Attendeer gerust ook anderen in uw omgeving op het Vertelpunt. Graag zelfs!

Link naar het vertelpunt

Aan het actieprogramma Zorg voor de Jeugd werken mee:

Cliëntenorganisaties: Ieder(in), Per Saldo en MIND

Beroepsverenigingen: Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en Jeugdartsen Nederland (AJN) namens Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), Beroepsvereniging verzorgenden en verpleegkundigen (V&VN), Landelijke huisartsen vereniging (LHV), Nederlandse vereniging voor kindergeneeskunde (NVK), beroepsvereniging van professionals in sociaal werk (BPSW), Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO), de beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerk (Bv Jong), Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (LVVP), Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners (BCMB) en P3NL

Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ): Jeugdzorg Nederland, Vereniging Gehandicapten Nederland (VGN), GGZ Nederland, Vereniging Orthopedagogische BehandelCentra (VOBC)

Vereniging Nederlandse gemeenten (VNG)

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport