Direct naar inhoud

Team regioadviseurs opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Wmo & Jeugdwet

De regioadviseurs ondersteunen gemeenten en zorgaanbieders bij het professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in het sociaal domein. Heeft u een vraag over het proces van visievorming, tot de impact van inkoop op de uitvoering, dan kunt u contact opnemen met de adviseur in uw regio. Op dit moment zijn de regioadviseurs te bereiken via: ketenbureau@i-sociaaldomein.nl.

Het regioteam opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Wmo & Jeugdwet is een samenwerking van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein, Ketenbureau i-Sociaal Domein en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ), en is 2 juni 2020 van start gegaan. In de drie programma’s werken gemeenten en zorgaanbieders samen om kwalitatief goede en passende zorg en ondersteuning bereikbaar en betaalbaar te houden. De regioadviseurs werken nauw samen met de regio-ambassadeurs van OZJ.

De drie organisaties

Om het inkoopproces te verbeteren ten behoeve van de cliënt, werken gemeenten, (zorg)aanbieders en het Rijk samen in het ondersteuningsprogramma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Het gaat daarbij niet alleen over hoe de inkoop technisch vorm moet krijgen (kennis en informatie beschikbaar maken), maar juist ook over hoe partnerschap tussen gemeenten en aanbieders kan ontstaan (betere samenwerking). Daarnaast bekijkt het programma hoe ruimte ontstaat voor beleidsvrijheid zonder onnodige administratieve lasten (meer standaardisatie) en hoe inkoop bijdraagt aan de transformatie door dit onderdeel te laten zijn van een continu leer- en verbeterproces.

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft als doel het structureel verminderen én voorkomen van vermijdbare administratieve lasten zodat er meer tijd en geld overblijft voor goede zorg en ondersteuning. Het ondersteunt gemeenten en aanbieders bij knelpunten, zet in op verdere standaardisatie en faciliteert het samenspel in de regio dat nodig is om onderling vertrouwen te kweken.

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) ondersteunt initiatieven in het hele land die bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de Jeugdhulp. Centrale vraagstukken van het OZJ zijn het ontwikkelen van een lerend jeugdstelsel, het professionaliseren van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap, het verbeteren van wijkgericht werken met de leefwereld als vertrekpunt, het oppakken en leren van complexe casuïstiek en de aanpak van wachttijden. Het OZJ heeft 25 Regio-Ambassadeurs, die zichtbaar en beschikbaar zijn voor gemeenten, professionals en cliënten. Zij helpen Jeugdregio’s met het realiseren van de gestelde doelen in de regioplannen en bij de voortgang in de dagelijkse praktijk.

Team

Het nieuwe regioteam opdrachtgever-/opdrachtnemerschap Wmo & Jeugdwet bestaat uit: