Direct naar inhoud

E Informele steun

Kinderen en jongeren verdienen de beste toekomst die we ze kunnen geven. Helaas groeit een deel op in gezinnen waar complexe problemen spelen. Vrijwilligersinitiatieven kunnen een zeer waardevolle rol spelen. Als preventie van zorg of er naast. Daarnaast neemt de druk op de zorg toe. Dit maakt het belang van de inzet van vrijwilligers steeds groter.

Vanuit een gezamenlijk doel om gezinnen met stress te ontlasten en veerkracht van ouders te versterken door nieuwe waardevolle contacten zijn Buurtgezinnen, Steunouder, Meeleefgezin, Home-Start en Samen Oplopen, een Collectief gestart.

Gezamenlijk willen ze ervoor zorgen dat voor alle kinderen en gezinnen in Nederland informele steun beschikbaar is als daar behoefte aan bestaat. Zodat gezinnen overeind blijven en kinderen thuis gezond kunnen (blijven) opgroeien.

Dat kan door het bieden van een gastvrij thuis aan een kind uit een gezin met veel stress (Buurtgezinnen, Steunouder en Meeleefgezin). Of doordat een vrijwilliger ín het gezin met veel stress mee denkt en doet (Home-start en Samen Oplopen).

Wat zijn de voordelen van informele steun?

  • Het verbindt ouders/gezinnen in het gewone alledaagse leven waardoor problemen genormaliseerd worden.
  • Het kind of de ouder krijgt door een maatje of een ander gezin de kans om nieuwe ervaringen op te doen en ontspannen kind te kunnen zijn.
  • De steun die gezinnen/maatjes bieden is informeel en gebeurt op vrijwillige basis. Hierdoor is het gelijkwaardig en ook goedkoper dan formele zorg. Wel worden de koppelingen begeleid door een professionele coördinator.
  • Transformatie en besparing in de (jeugd)zorg.
  • Het normaliseert opvoedvragen, waardoor ouders deze niet met hulpverleners hoeven te bespreken.
  • Er wordt ingezet op een langdurige relatie tussen de gezinnen en vrijwilligers waardoor er een netwerkuitbreiding plaatsvindt.
  • Het kan aanvullend zijn aan formele zorg door het bieden van praktische ondersteuning in en rond het gezin.
  • Het heeft een preventieve insteek: het voorkomen van uithuisplaatsing, jeugdzorg en jeugdbescherming.
  • (Een deel van) de hulpvragen die nu bij zwaardere zorg worden belegd, kunnen worden ondervangen met informele steun (afschalen).

Organisaties binnen het collectief

Steunouder

Steunouders zijn volwassen vrijwilligers die een dagdeel per week een gastvrij thuis bieden aan een kind. Ze geven een kind, binnen hun eigen gezinsleven, een vertrouwde plek waar het welkom is en kind kan zijn. Daarmee krijgen ouders ruimte om op adem te komen en te ervaren hoe je de zorg voor kinderen samen kunt delen.

Buurtgezinnen

Buurtgezinnen is opgericht in 2015 en is gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. Gezinnen die het zwaar hebben (vraaggezinnen) worden door een lokale coördinator gekoppeld aan een stabiel gezin in de buurt (steungezin). Op laagdrempelige, gelijkwaardige en alledaagse wijze krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast.

MeeleefGezin

Een meeleefgezin biedt vrijwillig opvang aan een kind (0 t/m 4 jaar) van ouders met psychische problemen. Het kind doet positieve ervaringen op in deze vertrouwde en stabiele tweede omgeving. Deze ervaringen dragen bij aan een gezonde ontwikkeling van deze kinderen en geven ruimte aan een optimale relatieopbouw tussen ouder(s) en kinderen.

Home-Start

Home-Start zet getrainde vrijwilligers met opvoedervaring in om ouders op tijd te steunen bij hun alledaagse vragen over opvoeden. Voor ouders is dit een laagdrempelige en informele vorm van hulp waarvan is bewezen dat die in ieder geval tien jaar doorwerkt. De steun werkt preventief. De helft van de gemeenten gebruikt inmiddels het Home-Start programma en bespaart daarmee kosten voor de formele jeugd- en gezinszorg.

Samen Oplopen

Samen Oplopen koppelt getrainde en intensief begeleide vrijwilligers aan gezinnen en jongeren met complexe zorgen en stress. Vaak wordt er is bij hen professionele hulpverlening ingezet, maar de gezinnen zelf zijn vooral op zoek naar een laagdrempelige vorm van hulp. Samen Oplopen slaat een brug tussen de informele en formele hulp. Dit doen zij door de werkwijze over te dragen aan andere organisaties.

A picture
Het onderscheid tussen de organisaties Informele steun

Het onderscheid tussen de verschillende organisaties zit in de uitvoering en doelgroep. Als meerdere programma’s in één gemeente hun aanbod tegelijk uitvoeren, dan kunnen zij elkaar aanvullen, naar elkaar doorverwijzen en samenwerken.

Lees meer

Heb je een vraag over Collectief Informele Steun? Neem contact op met: