Direct naar inhoud

D De best passende zorg voor kwetsbare jongeren

In het actieplan ‘de best passende zorg voor kwetsbare jongeren ligt de focus op het voorkomen dat jongeren in gesloten jeugdhulp terecht komen, het verbeteren van de zorg voor jeugdigen die tijdelijk dwang nodig hebben en een regionale aanpak om het overplaatsen van kinderen tot een minimum te beperken. Het actieplan is opgesteld door gedragswetenschappers, kinder- en jeugdpsychiaters en andere deskundigen.