Direct naar inhoud

C De aansluiting verbeteren tussen Jeugdwet, Zvw, Wmo en Wlz

De leeftijdsgrens voor jeugdhulp verhogen naar 21 biedt vaak geen passende oplossing. Gelukkig kan er in de huidige wet en regelgeving al veel om kwetsbare jongeren hulp op maat te bieden.