Direct naar inhoud

A Voor de zwangerschap

Meer aanstaande kwetsbare ouders starten goed voorbereid met hun zwangerschap en minder ongeplande en onbedoelde zwangerschappen komen voor in kwetsbare gezinnen.

Het programma Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare mensen, mannen en vrouwen, om hen in staat te stellen een bewuste keuze te maken over hun kinderwens.

De doelgroep krijgt actieve begeleiding en een eerlijk gesprek over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Zo kunnen zij zelf bepalen wanneer en onder welke omstandigheden zij eraan toe zijn om een kind te willen krijgen. Inmiddels zijn 27 regio’s actief aan de slag met Nu Niet Zwanger.

A picture
‘Niemand ging ooit het gesprek aan over anticonceptie’

Nu Niet Zwanger is het eerste programma in Nederland dat gemeenten ondersteunt bij het proactief voeren van gesprekken met kwetsbare mensen om bewuste keuzes te maken rondom hun kinderwens. Mensen met ernstige psychiatrische problemen, een vers...

Lees verder