Direct naar inhoud

B Tijdens de zwangerschap

Beter signaleren van medische en sociale problemen bij (aanstaande) kwetsbare ouders en meer aanstaande kwetsbare ouders krijgen eerder de juiste hulp.

Prenatale huisbezoeken zijn van belang voor een goede voorbereiding op het ouderschap en tijdige, passende ondersteuning. Bij de prenatale huisbezoeken kunnen aanstaande (kwetsbare) ouders eventuele vragen, problemen en gewenste ondersteuning rondom het ouderschap bespreken met de jeugdverpleegkundige.

Een jeugdverpleegkundige gaat hierover in gesprek en verwijst eventueel door naar intensievere ondersteunings-programma’s. Het contact faciliteert het opbouwen van een vertrouwensband en een goede overgang naar de jeugdgezondheidszorg.

Op dit moment wordt gewerkt aan een wijziging van de Wet Publieke Gezondheid om de taakopdracht aan gemeenten voor het aanbieden van een Prenataal huisbezoek door de jeugdgezondheidszorg (PHB JGZ) aan kwetsbare gezinnen toe te voegen.