Direct naar inhoud

C Na de zwangerschap

Meer kwetsbare ouders zijn toegerust voor het ouderschap en de opvoeding en minder baby’s en jonge kinderen worden uit huis of onder toezicht geplaatst.

Laagdrempelige opvoedondersteuning is een belangrijk element voor een kansrijke start. Momenteel wordt verkend met partijen in het veld op welke wijze vanuit het actieprogramma het beste ondersteuning kan worden geboden ten aanzien van het leveren van de benodigde opvoedondersteuning aan (aanstaande) kwetsbare gezinnen.