Direct naar inhoud

C Preventieve jeugdbescherming

Onder andere een Gecertificeerde Instelling (GI) kan ingezet worden om ouders te bewegen vrijwillig hulp te accepteren ter voorkoming van een kinderbeschermingsmaatregel. Wel moet hierbij altijd de rechtspositie voor ouders en kinderen helder zijn.

Resultaten

Onderzoek: Intensieve vrijwillige hulp - Heldere grenzen aan de jeugdhulp

De Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) en de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving (RVS) hebben op eigen initiatief onderzoek gedaan naar wat preventieve jeugdbescherming (drang) inhoudt, hoe dit uitvoering krijgt in de praktijk en welke plaats jeugdigen innemen in de besluitvorming.

Congres Preventieve Jeugdbescherming: 'Waar ligt grens tussen vrijwillige en gedwongen hulpverlening'

Waar ligt de grens tussen vrijwillige hulpverlening en het gedwongen kader? En hoe ontstaat een goede samenwerking tussen hulpverleners, ouders en kinderen, als er voorwaarden voor hulpverlening zijn (drang)? Tijdens het werkcongres Preventieve Jeugdbescherming op 25 november in Amersfoort sprak een brede doelgroep over verschillende problemen rondom preventieve jeugdbescherming. De organisatie was in handen van de ministeries van JenV en VWS, het Nederlands Jeugdinstituut en het ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd.