Direct naar inhoud

F Continuïteit jeugdbescherming en jeugdreclassering

Het is belangrijk de continuïteit van de jeugdbescherming en jeugdreclassering te waarborgen, zodat er altijd een jeugdbeschermer of jeugdreclasseerder voor het kind beschikbaar is wanneer de rechter een maatregel oplegt. Samen met het ministerie van VWS zorgen we ervoor dat jongeren altijd kunnen rekenen op continue zorg. Specifiek voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering is een aanvullend ondersteuningsprogramma van de VNG, dat wordt ondersteund door het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wil je meer weten over de continuïteit van de jeugdbescherming en -reclassering? Neem contact op met

A picture