Direct naar inhoud
B

E Vrijgevestigden

Vrijgevestigde ggz-zorgaanbieders dragen bij aan het realiseren van passende zorg en ondersteuning voor jeugdigen. De wijze waarop een gemeente zorg en ondersteuning in het kader van de Jeugdwet inkoopt, heeft consequenties voor de afspraken die de gemeente kan maken met vrijgevestigde ggz-zorgaanbieders.

A picture
ZOOMinn: samenwerkingsvormen voor vrijgevestigden, inhoudelijk en juridisch toegelicht

In deze ZOOMinn gaan we in op wat de mogelijkheden zijn van het formaliseren van de samenwerking. De voor- en nadelen worden toegelicht. De ervaringen die hierin zijn opgedaan het afgelopen half jaar door Janet Kos worden ook toegelicht door mi...

Bekijk deze ZOOMinn

Heb je een vraag over Vrijgevestigden? Neem contact op met