Direct naar inhoud

E Thuiszitters

Het aantal kinderen dat thuiszit, stijgt en dat is onacceptabel. In 2016 is een thuiszitterspact afgesloten tussen VNG, de PO raad, Ingrado en de ministeries OCW, VWS, JenV. De ambitie van dit pact is dat in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden thuiszit zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg.

A picture
Zo gaan thuiszitters weer naar school

Iedere leerling die thuiszit, is er één te veel. We werken daarom met z’n allen om oplossingen te vinden voor thuiszitters en te voorkomen dat leerlingen thuis komen te zitten. In deze video van Ingrado, branchevereniging voor leerplicht en RMC...

Lees verder