Direct naar inhoud

Jeugdhulp dichtbij het kind

Sinds 2015 willen we de jeugdhulp dichtbij het kind organiseren. Gemeenten en zorgaanbieders zijn aan zet om die hulp integraal, op maat en dichtbij het gezin te organiseren. De afgelopen jaren zijn mooie stappen gezet, maar is ook het besef gegroeid dat er nog het nodige werk is te verzetten om daadwerkelijk voor elke jeugdige in Nederland de best passende zorg en ondersteuning te organiseren.

‘Randvoorwaarden jeugdhulp dichtbij het kind’

Gemeenten, branche-, beroeps,- en cliëntenorganisaties en het Rijk slaan hiertoe de handen ineen en hebben randvoorwaarden gesteld over:

  • de aanpak van wachtlijsten en wachttijden;
  • (landelijk) aanbod, inkoop en beschikbaarheid van (hoog) specialistische jeugdhulp:
  • merkbaar toegenomen ambulant specialistisch aanbod;
  • merkbaar afgenomen (hoog)specialistische intramuraal zorgaanbod en daling van de looptijd van plaatsingen (2021);
  • professioneel (collectief) opdrachtgever- en opdrachtnemerschap (2020);
  • wegnemen van vermijdbare administratieve lasten in samenwerkingen tussen aanbieders en gemeenten, zodat meer geld en tijd ten goede komt aan de cliënt (2020).