Direct naar inhoud

Versterken van de kracht van pleegouders

Jeugdzorg Nederland, NVP en VNG ontwikkelen instrumenten om de kracht van pleegouders te versterken o.a. met een online platform.

Om pleegouders beter te ondersteunen zijn onder andere nieuwe leermodules, een train-de-trainer methodiek en een zelfreflectietool verder ontwikkeld en verbeterd. Deze worden verspreid via een nog te ontwikkelen online platform. Het doel is dat pleegouders hier terecht kunnen voor hun informatie- en leerbehoeften en op deze manier met elkaar in contact kunnen komen.