Direct naar inhoud
Marieke Duijsters

Ken je samenwerkingspartner

Interprofessioneel samenwerken is tegenwoordig meer regel dan uitzondering. Dat is vast herkenbaar voor veel professionals die werken met jeugd. Maar ken jij je samenwerkingspartners?

Ken je het veld?

Een kind komt in de basis al in aanraking met leerkrachten, de huisarts en pedagogisch medewerkers van de kinderopvang. Als er een hulpvraag ligt, neemt het aantal betrokken professionals vaak toe. Weet jij wie er allemaal actief zijn binnen het netwerk van professionals wat zich om een kind en diens gezin bevindt? En weet je wanneer je welke organisaties en professionals kunt betrekken?

Op de Sociale Kaart Nederland zie je welke (regionale) ondersteuningsmogelijkheden er zijn. Daarnaast kun je eens een kijkje nemen op Ontdek De Zorg om een indruk te krijgen van hoe breed zorgveld is. Wil je meer weten over de verschillende functies in het onderwijs? Het Onderwijsloket deelt ervaringsverhalen van onderwijsprofessionals.

Collega professionals écht leren kennen

De professionals rondom het kind en het gezin zijn betrokken vanuit verschillende rollen en hebben verschillende verantwoordelijkheden. Professionals willen allemaal het beste voor het kind. Wat dit precies inhoudt, kan echter verschillen. Wees je hiervan bewust en ga hierover met elkaar in gesprek. Zorg dat je van elkaars uitgangspunten, visie, doelen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op de hoogte bent. Wederzijds respect is hierbij van groot belang.

Hoe is de samenwerking georganiseerd?

Samenwerken rondom een kind en diens gezin vraagt om maatwerk. Iedere keer opnieuw krijg je te maken met andere professionals, die hun beroep allemaal net wat anders uitvoeren. Om goed te kunnen samenwerken is het van belang om:

 • elkaars expertise en kunde te kennen
 • te weten bij wie je voor welke vragen terecht kunt
 • te vertrouwen in elkaars kwaliteiten en de wijze van handelen
 • afspraken te maken over verantwoordelijkheden

Samen leren

Je werkt gezamenlijk aan een duurzaam perspectief. Je hebt elkaar daarin nodig. Het gaat niet over elkaar overtuigen, maar om vanuit verschillende perspectieven elkaars vertrekpunten beter te snappen. Reflecteren op de samenwerking helpt daarbij. Niet alleen met je directe collega’s maar juist ook met samenwerkingspartners van buiten jouw organisatie. Het draagt bij aan onderling vertrouwen en het spreken van dezelfde taal. Lees hierover verder in dit artikel:

A picture
Reflecteren op de samenwerking

Naast de samenwerking die je hebt met het gezin dat je hulp biedt en/of ondersteunt, werk je soms ook met andere professionals rondom een gezin samen. Samenwerken kan een lastige opgave zijn, zeker wanneer je met veel professionals betrokken be...

Lees meer

Voorbeelden uit de praktijk

Hoe geef je het versterken of verbeteren van interprofessionele samenwerking vorm? Een aantal organisaties hebben daar een manier voor gevonden. Hieronder staan praktijkvoorbeelden beschreven.

 • De Landelijke Huisartsen Vereniging ontwikkelde een handreiking Samenwerking huisartsen en jeugdgezondheidszorg. Hierin vind je meer informatie over beide beroepsgroepen en waar de overlap zit. Ook biedt het praktische hulpmiddelen en aanbevelingen over onderlinge samenwerking en informatie over belangrijke ontwikkelingen die van invloed zijn op beide werkvelden.
 • Lokalis, de gemeente Utrecht, Huisartsen Utrecht Stad en het Geïntegreerde Eerstelijnszorg-netwerk Utrecht hebben een Proeftuin opgezet. Partijen in de drie buurten/wijken leerden elkaar (beter) kennen, begrijpen en waarderen.
 • Dit kernrapport beschrijft de tweede fase van de Proeftuin: het onderzoeken en verbeteren van de basiszorg voor jeugdigen met psychische klachten in de drie buurten/wijken. De volgende aanbevelingen over interdisciplinaire samenwerking in de basiszorg worden in het rapport beschreven:
  • Trek samen op als team basiszorg (blz 14)
  • Beter afstemmen en heldere afspraken maken over rollen en regie (blz 14)
  • Verbeter ketenhelderheid (blz 15)
  • Maak rol en positie jeugdgezondheidszorg helder (blz 15)
  • De samenwerking met onderwijs verdient aandacht (blz 15)

Er zijn ongetwijfeld meer mooie praktijkvoorbeelden. Wij horen deze graag zodat andere professionals leren van jouw ervaring.

Stuur een email met jouw tips naar vakmanschap@nji.nl.