Direct naar inhoud

Regie bij ouders, kinderen en jongeren

De regie bij het gezin is een belangrijk uitgangspunt binnen de jeugdhulp. Het zorgt voor duurzame oplossingen en een grotere zelfredzaamheid van een gezin. De hulp sluit hierdoor beter aan bij de leefwereld, kennis en de eigen mogelijkheden van het gezin. En het biedt bescherming tegen het ontstaan van (nieuwe) problemen.

Professionals kunnen daar een cruciale rol in spelen. Het is belangrijk om kinderen, jongeren en ouders op een open, uitnodigende en respectvolle manier te benaderen, actief te luisteren, samen te vatten, positief te bekrachtigen en een coachende rol in te nemen bij gewenste veranderingen.

Vaak lukt dat goed. Maar sommige situaties zijn complex, zoals bijvoorbeeld tijdens een crisissituatie of een gecompliceerde scheiding. Wat doe je dan?

Op deze plek verbinden we kennis over het thema regie bij kinderen, jongeren en ouders uit verschillende programma’s en samenwerkingen. Van rapportages en handreikingen tot ervaringen uit de praktijk. We brengen professionals die met jeugd werken met elkaar in contact om zo het leren te verbreden én te verdiepen.

Heb je je suggesties, aanvullingen of vragen? Neem contact met ons op via vakmanschap@nji.nl.

A picture
Tijdens een Eigen Kracht-conferentie komt het sociaal netwerk van het gezin in actie

Als de gedragsproblemen van hun pleegzoon de pleegouders boven het hoofd dreigen te groeien, weten zij niet meer wat te doen. Het gaat gewoon niet meer. Zowel thuis als in het speciaal onderwijs. De pleegouders lopen op hun tandvlees en vragen ...

Lees meer

Heb je een vraag over Regie bij ouders, kinderen en jongeren? Neem dan contact op met:

A picture

Platform Vakmanschap

vakmanschap@nji.nl