Direct naar inhoud

Onderzoek: effecten informeel mentorschap

ZonMw en de Universiteit van Amsterdam onderzochten de effecten van informeel en natuurlijk mentorschap. Begin 2020 zijn de uitkomsten gepresenteerd.

Het onderzoek van ZonMw en de Universiteit van Amsterdam ‘Natuurlijk mentorschap in de jeugdhulp: duurzame oplossing voor een complex probleem?’ is afgerond.

Dit onderzoek geeft inzicht in de verschillende ervaringen met een JIM (Jouw Ingebrachte Mentor), nadat de hulpverlening is afgerond. Het merendeel van de JIM’s houdt contact met de jongere na afloop van het hulpverleningstraject, in de meeste gevallen woont de jongere nog steeds thuis of in zijn vertrouwde omgeving en is dreigende uithuisplaatsing afgewend.

Volgens de onderzoekers is het “werken met JIM een positieve en veelbelovende aanpak in de jeugdhulp, mits deze door alle betrokken partijen op waarde wordt geschat.” Volgens stichting JIM zijn er naar schatting enkele duizenden informele mentoren actief in het land en zijn inmiddels 870 professionals getraind om samen te werken met JIM.