Direct naar inhoud

Landelijk onderzoek Ketenbreed Leren

Ketenbreed Leren is een onderzoeks- en veranderproject waarin we willen leren van hulpverleningstrajecten die eindigen in specialistische, weinig voorkomende jeugdhulp met verblijf. In dit project combineren we onderzoek met leren, veranderen en verbeteren.

Samen met ouders, jeugdigen, betrokken professionals en beleidsmakers bekijken we in een concrete casus hoe het hulpverleningstraject is verlopen, welke factoren met de ‘kennis van nu’ belemmerend zijn geweest en welke bevorderend zijn om de hulp goed te laten verlopen.

Dit leidt tot verbeterpunten: Wat kunnen we ieder voor onszelf als professional of beleidsmaker anders of beter doen? Welke dilemma's kunnen we tegenkomen? En wat kunnen we als collectief in een organisatie of regio verbeteren? Levenslang opleiden en tijd voor reflectie is van grote waarde. Zo zorgen we dat jeugdigen en ouders de hulp krijgen die ze nodig hebben en die daadwerkelijk tot verbetering van hun situatie leidt.

De reflectiewijzer

Een voorbeeld van Ketenbreed Leren is de reflectiewijzer. Deze is ontwikkeld door Regionaal Leernetwerk Jeugd Utrecht. Met deze praatplaat lopen de professionals letterlijk alle vraagstukken langs. Om alle kanten te belichten is het raadzaam om ervaringsdeskundigen te betrekken bij de gesprekken. Of door jongvolwassenen van ExpEx te betrekken. Ze laten vaak een ander perspectief zien.

Ketenbreed in de praktijk

Marjan de Lange (projectleider Ketenbreed Leren) vertelt hoe Ketenbreed hoe ouders en jongeren hun levensverhaal opschrijven. Op welke momenten in het leven het iemand goede hulp ontvangen? Je kijkt Samen met jongeren, ouders en hulpverleners hoe en waar het beter kon. Waar, door wie en met wat had het anders kunnen lopen? Met de methode wordt het contact met de gezinnen en professionals vergroot.