Direct naar inhoud

Cultuurverandering door een lerend netwerk

Vanuit het Platform Vakmanschap sluit Marije Verhoeks, adviseur professionaliteit en beroepsontwikkeling NJi, sinds september 2019 aan bij het lerend netwerk ‘ik laat je niet alleen’.

Enerzijds om dit lerend netwerk te versterken o.a. door het gezamenlijk voorbereiden van leerthema's en anderzijds ter verrijking van kennis over wat werkt bij leren, ontwikkelen en vakmanschap.

Binnen dit lerend netwerk staat het terugdringen van gedwongen afzonderen in de JeugdzorgPlus centraal. Geen simpele doelstelling maar eerder een oproep tot cultuurverandering in de JeugdzorgPlus.

Kinderen afzonderen bij gedrag waarmee het kind zichzelf of de omgeving in gevaar brengt, werd lang als normaal gezien.

Hoe kan een lerend netwerk een bijdrage leveren aan een cultuurverandering in het jeugddomein?