Direct naar inhoud

Jeugdprofessional Betty: 'Om te leren van elkaar moet je je soms kwetsbaar opstellen'

'Ik vind het belangrijk dat we onszelf blijven professionaliseren.'

Betty Wijdeven werkt als jeugdprofessional bij SPRING, dat in tien gemeenten verantwoordelijk is voor de ondersteuning van kinderen en gezinnen, en de toeleiding naar specialistische jeugdzorg. 'Ik vind het leuk om te werken vanuit de kracht en talenten van mensen. Bij SPRING kan ik daar het leren aan koppelen, dat is heel tof.'

Hoe houd jij plezier in je werk?

'Door afwisseling te zoeken, en diversiteit in mijn casussen. Ik vind het leuk om zware casussen te draaien, en daarnaast lichtere gesprekken te hebben, bijvoorbeeld met een kindje op de basisschool over hoe je steviger in je schoenen kunt staan.' SPRING biedt veel ruimte om onszelf te ontwikkelen, maar het is aan de professionals zelf om dat in te vullen.'

Hoe zie je die ruimte concreet terug?

'Bijvoorbeeld in afspraken met gemeenten, en bij aanbestedingen. Daarin is opgenomen dat tien procent van onze tijd gereserveerd is voor scholing en reflectie. Wij weten dus dat we een gedeelte van onze tijd daaraan mogen besteden. Daarnaast hebben we een eigen scholingsbudget, dat je naar eigen inzicht mag inzetten. Zo is er een collega die dat gebruikt voor een opleiding over voeding. Dat lijkt niet direct met ons werk te maken te hebben, maar het schuurt er wel tegenaan. Daarin geeft SPRING de ruimte: als jij er blij van wordt en je kan het koppelen aan je werk, dan mag het.’

Wat zijn voor jou andere manieren, naast scholing, om te blijven leren in je werk?

'Ik zorg ervoor dat ik voldoende reflectie en intervisie heb. We zijn verplicht om ieder half jaar intervisie te volgen, in vier bijeenkomsten van ieder twee uur. Daarnaast hebben we ieder half jaar een moreel beraad, waarin we aan de slag gaan met ethische dilemma's, aan de hand van de beroepscode en de richtlijnen. Ik vind het belangrijk dat we dat doen.'

Welk advies Betty heeft voor beginnende professionals, welke kennis ze nog wel eens mist en hoe ze het samenwerken met andere professionals ervaart, lees je in het volledige interview.