Direct naar inhoud

Sluit aan bij het Netwerk Jeugdprofessionals

In het Netwerk Jeugdprofessionals vinden betrokken en bevlogen jeugdprofessionals elkaar als collega's en praten ze over wat hen bezighoudt in de praktijk. Dit alles vanuit het idee om met elkaar een betere kwaliteit van zorg voor kinderen en jongeren te creëren.

De jeugdprofessionals pakken een aantal thema’s op. Bijvoorbeeld: hoe vinden we elkaar beter in de samenwerking? En ​hoe doen we wat nodig is, in plaats van ons handelen te laten bepalen door het systeem?

Online

Juist in deze periode willen jeugdprofessionals zowel knelpunten als innovatieve oplossingen online met elkaar delen. De start vond plaats in een LinkedIn-groep. Inmiddels is het netwerk onderdeel van de Community Platform Vakmanschap. Door het delen van filmpjes en bijdragen wordt uitgewisseld hoe ieder zijn werk de afgelopen maanden heeft ervaren. Ook worden artikelen en podcasts gedeeld, die bijdragen aan het vergroten van deskundigheid en hart voor het vak.

Enkele gedeelde bijdragen:

'Sommige jongeren blijken online, met het scherm als "schild" juist gemakkelijker en meer te kunnen en willen delen en vertellen over wat hen bezighoudt dan ze in "de behandelkamer" doen.'
'Het lukt nu soms om binnen een dag met collega's van bijvoorbeeld Jeugdbescherming of Specialistische Jeugdhulp een GGZ om de tafel te zitten als de (veiligheids)situatie daarom vraagt, terwijl het in het normale leven soms weken duurde om dit agendatechnisch voor elkaar te krijgen. Dit zijn zaken die we kunnen behouden.'
'Laten we samen ervaringen delen, elkaar uitdagen en inspireren. Mooi om op deze groep te lezen hoe collega-jeugdprofessionals contact weten te houden met kinderen, jongeren, gezinnen en samenwerkingspartners.'

Meedoen

Heb je vragen of ervaar je knelpunten waar met andere professionals aan gewerkt kan worden? Of vind je het gewoon leuk om ook deel uit te maken van een groep enthousiaste bevlogen professionals die houden van het werken met kinderen, jongeren en gezinnen en zich daarin willen blijven ontwikkelen? Word dan lid van ons netwerk:

Praat mee in de community
A picture