Direct naar inhoud
@Marieke Duijsters

Toekomstgericht werken; Gesprekken met jongeren en professionals

Welke knelpunten ervaren professionals in het begeleiden van de jongeren in de overgang naar volwassenheid? En wat vinden jongeren zelf belangrijk in de ondersteuning?

Het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft een verkenning uitgevoerd naar de behoefte aan en de haalbaarheid van een vakinhoudelijk kwaliteitskader voor het toekomstgericht werken in de begeleiding van jongeren op weg naar volwassenheid.

Dit gebeurde in afstemming met beroepsverenigingen, Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en Programma Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming.

Veel overlap

Jongeren die ondersteuning krijgen in de overgang naar volwassenheid hebben tien kwaliteitscriteria voor goede professionele hulp op een rij gezet. Professionals hebben de knelpunten die zij ervaren in het begeleiden van de jongeren in de overgang naar volwassenheid in kaart gebracht.

De opbrengsten laten de belangrijkste elementen in de ondersteuning van jongeren in de overgang naar volwassenheid zien. De twee opbrengsten laten veel overlap zien.

Beide documenten kunnen professionals en beleidsmakers ondersteunen en inspireren bij professionalisering en bij het creëren van randvoorwaarden voor de goede ondersteuning.

Bekijk hieronder de opbrengsten van de kwaliteitscriteria van jongeren en de knelpuntenkaart van professionals.

Wat is Toekomstgericht werken?

De meeste jongeren groeien op naar volwassenheid vanuit een stabiele thuissituatie. Met steun van ouders, familie en vrienden en voldoende mogelijkheden in school en werk naar een kansrijke toekomst.

Zo’n 15% van de jongeren groeit op met een vorm van jeugdhulp en bevindt zich in een kwetsbare positie door bijvoorbeeld problemen in de thuissituatie, schooluitval, psychosociale problemen, schulden, en verslaving.

Voor hen is de ontwikkeling naar volwassenheid, met een wettelijke verantwoordelijkheid bij 18 jaar, een cruciale fase. Hierin is goede en duurzame ondersteuning van groot belang. In de zoektocht hoe jongeren ondersteuning te bieden in de ontwikkeling naar volwassenheid is de term ‘toekomstgericht werken’ omarmd.

Toekomstgericht werken is:

Een integrale aanpak in de begeleiding van jongeren bij de overgang naar volwassenheid en zelfstandigheid. Vanuit een persoonlijke, gelijkwaardige en coachende benadering. Met en vanuit het plan van de jongere, in doorgaande lijnen van ondersteuning en gericht op het verkrijgen van een stevige basis op alle onderdelen van de ‘Big 5’ (support, wonen, school & werk, inkomen en welzijn). Met aandacht voor het vakmanschap en de organisatorische randvoorwaarden.