Direct naar inhoud

Binnen de regels de ruimte gebruiken

Er zijn, afhankelijk van waar je werkt, richtlijnen en kaders waar je rekening mee moet houden. Maar soms twijfel je of dat wat je wilt doen past binnen de geldende richtlijnen en kaders. Hoe gebruik je de ruimte binnen de regels?

Voorbeeld: Naar je gevoel luisteren

Een wijkteammedewerker probeert om contact te maken met een jongetje. Ze zit afwachtend op de trap. Hij schreeuwt vanuit zijn kamer en maakt scheldend duidelijk dat ze weg moet gaan. De tijd die volgens de beschikking beschikbaar was, is allang voorbij.

Hier wordt van verschillende richtlijnen en kaders afgeweken. Van onder andere de beschikbare tijd volgens de beschikking van de gemeente, maar ook de gedragscode van de organisatie waar deze wijkteammedewerker werkt. En het raakte wellicht haar eigen normen en waarden. Toch zegt haar gevoel dat ze moet blijven zitten. Dat ze out-of-the-box de relatie met het jongetje moet aangaan. En uiteindelijk kwam dit jongetje toch naar haar toe. Hij maakte ondanks zijn aanvankelijke verzet contact en nodigde haar zelfs uit om vaker langs te komen.

Wat brengt het jou?

De ruimte binnen de regels zoeken, heeft twee kanten. Enerzijds geeft het energie. Je bent zelf met een oplossing gekomen. Door de inzet van je eigen creativiteit, het luisteren naar je hart of het gebruik van je boerenverstand is het kind of het gezin een stapje verder gekomen. Het geeft echter pas energie als die stap verder is genomen. Tot die tijd kost het vaak energie.

Het is een voortdurend afwegen of je kunt verantwoorden wat je hebt gedaan. Weegt de investering qua tijd voor deze keer op om af te wijken? Is je laten uitschelden voor deze keer geoorloofd? Is het in dit geval een roep om hulp of een werkelijke vraag om weg te gaan? Je weet van te voren niet hoe het uitpakt. En toch is de enige manier om erachter te komen door het te proberen en het risico te nemen.

Hart en handen

Regels en richtlijnen zijn er met een reden. Het is daarom van belang dat je kunt uitleggen waarom je deze actie gaat doen. Kun je het uitleggen voor jezelf, voor je organisatie, voor je beroepsgroep?

Gebruik je gezonde verstand. Maar besef dat naast het weten van het hoofd ook het weten van je hart en handen van belang zijn.

Maak van de situatie een leersituatie

Wat heeft deze actie je opgeleverd? Voor het gezin waar je het toepaste. Maar ook voor jezelf, je organisatie, je beroepsgroep. Was het achteraf wellicht geen handige actie? Maak gebruik van reflectie en intervisie om de situatie lerend te maken.

Andere voorbeelden

De podcasts die gemaakt zijn rondom leven en werken met het coronavirus beschrijven verschillende situaties die niet binnen kaders en richtlijnen passen. Professionals vertellen hoe ze hiermee omgaan.

Orthopedagoog Marieke Zeeman vertelt hoe zij out-of-the-box werkt.