Direct naar inhoud

Maak werk van maatwerk

Droom jij ook wel eens over ondersteuning aan kinderen en hun ouders, waarbij je niet gehinderd wordt door bureaucratie, wet- en regelgeving of tijdgebrek. Waarbij je volledig aan kunt sluiten bij dat specifieke kind in zijn of haar specifieke situatie? Veel professionals die met kinderen en jongeren werken zijn zeer gedreven om hun werk goed te doen, maar ervaren hierbij meer dan eens hindernissen waar ze weinig tot geen invloed op hebben.

  • Te hoge werkdruk door een tekort aan collega’s op de werkvloer of een hoge caseload, wat ten koste gaan van oprechte aandacht voor een jeugdige of gezin.
  • Gebrek aan de juiste kennis op de juiste plaats om dat ene kind, dat ene gezin verder te helpen.
  • Wel de wil om samen te werken, maar niet de slagvaardigheid vanwege het doorschuiven van verantwoordelijkheden, lange wachtlijsten, verschil in wetgeving/financiering, het spreken van een andere taal ,

Hierdoor wordt het verbeteren van zorg voor de jeugd bemoeilijkt en kun je moedeloos raken. Hoe zorg je er voor dat je droom niet uit elkaar spat en je blijft werken vanuit je hart?

Het sleutelwoord is SAMEN

  1. Ga bij andere professionals opzoek naar herkenning.
  2. Ga met elkaar in gesprek over wat er goed gaat en wat er beter kan/moet.

Als er sprake is van herkenning, bestaat het gevaar dat je blijft hangen in het uitwisselen van datgene wat niet goed gaat. Maar voor verandering is meer nodig:

  1. Ga op zoek naar verklaringen waarom dingen gaan zoals ze gaan.
  2. Bepaal wat je anders wilt gaan doen. Ga hierbij in gesprek over (persoonlijke) waarden en visie op goede zorg.

Om echt verandering te bereiken zullen jullie je ‘droom’ moeten delen.

  1. Zoek naar manieren om anderen te inspireren, motiveren en enthousiasmeren.
  2. Breng een gezamenlijk leerproces op gang waar dialoog, het delen van kennis, ervaring en reflectie een belangrijke plek innemen.
  3. Verspreid de opgedane kennis. Gebruik hiervoor media zoals LinkedIn, publicaties, conferenties, flyers etc.

Wellicht denk je nu: “Moet dat ook nog allemaal? Ik heb het al zo druk!” Of: “Het klinkt mooi, maar ik weet niet waar ik moet beginnen.”

Een paar initiatieven die je kunnen helpen:

Jouw podium

Er bestaan initiatieven waarin samen lerend wordt opgetrokken om maatwerk voor kinderen en gezinnen te bereiken door wetenschap, praktijk en ervaringskennis samen te brengen. Hieronder lichten we er een paar uit. Weet je zelf een mooie initiatief, meld het aan voor de rubriek podium Jouw podium en bereik een groter publiek!

Regionale Kenniswerkplaatsen Jeugd

In een Regionale Kenniswerkplaats Jeugd (RKJ) werken professionals uit de praktijk, beleid, onderzoek en opleidingen samen met ouders en jongeren. Met elkaar pakken ze regionale vraagstukken op, wisselen ze kennis en ervaringen uit en werken ze aan oplossingen. De kracht van een kenniswerkplaats zit dan ook in het voortdurend en gelijkwaardig samen werken, leren en verbeteren. Met als doel: bijdragen aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen en jongeren.

Community Platform Vakmanschap

De Community Platform Vakmanschap is van- en voor betrokken, bevlogen jeugdprofessionals die een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van de zorg voor de jeugd. In de community delen ze de knelpunten én innovatieve oplossingen. In online bijeenkomsten praten ze over thema’s en vraagstukken die voor jeugdprofessionals relevant zijn.

Sluit je aan bij de community en praat ook mee!

Praat mee in de community
A picture

Garage2020

Garage2020 ontwerpt oplossingen voor concrete problemen die kinderen, jongeren en hun omgeving ervaren. Dit doen ze vanuit verschillende expertises én met de mensen waar het om gaat.

Jeugdhulp. Alles in het werk

Samen bouwen aan een aantrekkelijke sector. Een sector waarin jij en jouw collega’s met plezier werken én willen blijven werken. Waar je voldoende ruimte en mogelijkheden ervaart om te doen waar je passie ligt: Er zijn voor de jeugd.

A picture
12 november 2020
Alles in het werk voor jeugdhulp die ertoe doet

Op de nieuwe website www.jeugdhulpallesinhetwerk.nl vind je ervaringen, succesverhalen en kennis. Zoek elkaar op en vermenigvuldig wat werkt. Samen met professionals, medewerkers en het brede...

Lees meer

StroomOP

StroomOp is een netwerk van jeugdhulp- en onderwijsprofessionals. StroomOP wil dat jongeren die nu en in de toekomst in de JeugdzorgPlus terechtkomen de voor hen best passende zorg krijgen. Dat betekent onder meer dat plaatsing in de JeugdzorgPlus zeer tijdelijk is en dat ondersteuning en behandeling zo goed mogelijk moeten zijn. Uiteindelijk wil StroomOP – samen met ouders en jongeren zelf – voorkomen dat jongeren in gesloten zorg terecht komen.