Direct naar inhoud
Marieke Duijsters

Hoe voorkom je wachtlijsten als wijkteamorganisatie?

Het vak van wijkteammedewerker bestaat relatief kort. Langzamerhand wordt de rol en positie duidelijker. Je wordt als wijkteam steeds beter gevonden. De vragen nemen toe en zijn wellicht complexer geworden. Hoe voorkom je als wijkteamorganisatie dat er wachtlijsten ontstaan? Met andere woorden: hoe zorg je ervoor dat je adequaat kunt (blijven) inspelen op de vragen uit je wijk?

Tip: ook interessant als je geen wijkteammedewerker bent, maar wel te maken hebt met oplopende vraag.

Platform Vakmanschap vroeg wijkteammedewerkers uit heel Nederland wat werkt bij oplopende vraag en de daarmee eventueel een ontstane wachtlijst.

Op deze vraag, werd dit antwoord het meest gegeven: Samenwerking!

Met de bewoners van de wijk

Samenwerken kan op allerlei verschillende manieren. Allereerst de samenwerking met de bewoner en zijn of haar eigen netwerk. Dat is niet altijd makkelijk. Iemand komt niet voor niets bij een professional. Enerzijds is er mogelijk schaamte om hulp te vragen, anderzijds heeft iemand misschien het gevoel niet nóg meer beroep te kunnen doen op de mensen in zijn of haar omgeving. Als wijkteammedewerker ga je op zoek naar wie wel iets kan betekenen, of er toch nog anderen zijn of hoe de drempel om hulp te vragen overwonnen kan worden.

Met het team

Vanzelfsprekend is de samenwerking en goede afstemming binnen het team van wijkteammedewerkers ook erg belangrijk. Wie heeft er deze week ruimte om bij iemand langs te gaan om te horen wat er speelt? Maak zo nodig afspraken over wie in een periode de binnenkomende vragen oppakt. Zo kun je in je agenda ruimte houden om dit ook werkelijk te kunnen doen in plaats van elke losse vraag in de toch al volle agenda te proppen. Werken met triage wordt ook genoemd. Iemand die een eerste inschatting maakt van de urgentie van het probleem (bijvoorbeeld uithuiszetting) en zo reële afspraken maakt met de inwoners van de wijk.

Met andere teams

Samenwerking tussen verschillende teams binnen de organisatie wordt ook genoemd. Het is niet altijd in alle wijken op hetzelfde moment even druk. Als er een piek is in de ene wijk, kan mogelijk een ander wijkteam bijspringen. Zo zorg je goed voor elkaar en hoeft de bewoner niet lang te wachten.

Met partners

Het samenwerken met partners buiten de organisatie is een vierde vorm. Korte lijnen met de huisarts, scholen, jeugd- en jongerenwerkers, buurthuizen, vrijwilligers, politie en zorgorganisaties om te weten wat er speelt en om samen te voorkomen dat vragen urgent worden.

Met specialistische organisaties

Als laatste de samenwerking met organisaties waar je als wijkteammedewerker naar verwijst. Dit wordt als een belangrijke samenwerking gezien en ook als degene waar het grootste risico op stagnatie zit. Juist daarom extra belangrijk om nauw contact met elkaar te hebben en te zorgen voor de juiste hulp op het juiste moment.

Tips van professionals

Wellicht lijken deze oplossingen open deuren. Samenwerking is natuurlijk logisch. We weten echter ook dat dit één van de moeilijkste dingen is, zeker als het samenwerking met mensen buiten de eigen organisatie betreft. Tips die Platform Vakmanschap daarvoor verzamelden met input van professionals zijn:

Zorg dat je elkaar kent

Zorg als organisatie voor een website waarop gegevens van medewerkers staan, zodat je elkaar makkelijk kunt bereiken. Mail niet alleen met elkaar, maar regel een ontmoeting. Weet wie het gezicht is dat bij de naam hoort. In deze periode zijn we beperkt in fysieke ontmoetingen, maar videobellen is inmiddels ingeburgerd. En ook na de lockdown kan videobellen heel handig zijn. Je hebt geen reistijd en daardoor neemt de afspraak minder tijd in beslag.

Zorg dat je op de hoogte bent van elkaars werkwijzen en doelen

Veel onbegrip ontstaat doordat je niet weet welke opdracht een ander heeft, aan welke regels die ander zich te houden heeft. Nodig een organisatie waarmee je veel samenwerkt uit voor een uitwisseling over elkaars werkwijze.

Wees nieuwsgierig en stel waaromvragen

Wat beweegt iemand om iets wel of juist niet te doen. Waaromvragen zijn de afgelopen jaren bijna uitgebannen omdat ze een oordeel in zich zouden hebben. Maar beter een oprechte nieuwsgierige waaromvraag, dan langs elkaar heen oordelen en niet durven vragen wat de achterliggende reden is van een actie.

Controleer je verwachtingen

Bijvoorbeeld: als je verwacht dat iemand je terug gaat bellen, vraag dan wanneer diegene dat gaat doen. Wat voor jou logisch is, is misschien niet logisch voor een ander. ‘Zo spoedig mogelijk’ is op vele manieren uit te leggen.

Er zijn ongetwijfeld meer tips. Wij horen ze graag zodat we dit lijstje kunnen aanvullen om ook anderen te inspireren.

Stuur een e-mail met jouw tips naar J.terwee@nji.nl.

Wil je hier meer over lezen, kijk dan eens bij Integraal Werken in de Wijk. Op deze website vind je informatie over caseload, werkwijze en methodieken, organiseren en samenwerken.