Direct naar inhoud

Verbeteren van wijkgericht werken met de leefwereld als vertrekpunt

Bij wijkgericht werken vanuit de leefomgeving is de leefwereld van het kind de basis voor het inzetten van ondersteuning op – als dat nodig is - meerdere leefdomeinen. De focus ligt op de versterkende factoren van de leefomgeving. De kennis en ervaring van inwoners en professionals wordt ingezet bij het wijkgericht werken vanuit de leefomgeving.

Het OZJ stimuleert hiermee dat het gewone leven gemeengoed wordt in de vormgeving en uitvoering van jeugdhulp. Dit houdt in: de goede dingen doen in de eigen leefomgeving, samen met het netwerk en over alle domeinen van het leven, waarbij mensen zeggenschap en regie over hun leven behouden.