Direct naar inhoud

Ondersteuningsteam Regio-ambassadeurs

Regio-ambassadeurs zijn er voor gemeenten, professionals en cliënten. In 9 landsdelen werkt een trio regio-ambassadeurs vanuit deze drie perspectieven: gemeenten, aanbieders/professionals en cliënten.

De regio-ambassadeurs creëren een lerend netwerk binnen en tussen jeugdregio’s en ondersteunen jeugdregio’s bij het realiseren van hun transformatieplannen aangaande de doelen van Zorg voor de Jeugd.

Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor jeugdregio’s en voorzien in vraagbeantwoording en verbinding met (specialistische) kennis en ondersteuning. Daarnaast hebben ze een belangrijke signalerende en uitdragende functie en vormen ze een dwarsverbinding tussen regionale en landelijke opgaven.

Regio-ambassadeurs