Direct naar inhoud

Contracteren vanuit de bedoeling

Bij contracteren vanuit de bedoeling worden inwoners, professionals en aanbieders in verschillende fases (van visie tot uitvoering) betrokken. Dit is een cyclisch proces.

Belangrijk uitgangspunt bij de contractering van zorg is het versterken van de leefomgeving. Daarbij past een integrale ondersteuning, en dus zorg op maat, aan de inwoners. We streven naar een duurzame samenwerking tussen de opdrachtgever en de aanbieder.

Periodiek wordt gezamenlijk afgestemd om de afspraken, doelen en voornemens te bewaken en waar nodig bij te stellen. Belangrijk aandachtspunt is het organiseren van driehoekssamenwerking tussen: gemeente/regio, aanbieder/professional en inwoner.