Direct naar inhoud
30 November 2020

Wegwijzer: Zorgvuldig handelen bij toestemming voor jeugdhulp

Twijfel jij als jeugdhulpverlener wel eens of er toestemming nodig is van ouders voor de inzet van jeugdhulp? Is die toestemming bijvoorbeeld ook nodig als er sprake is van een OTS? En wat als toestemming nodig is maar ouders die niet geven?

Over deze en andere vragen hebben NVO, NIP, BPSW en het Expertisecentrum William Schrikker een handige Wegwijzer opgesteld.

In deze wegwijzer wordt uitgelegd:

  • Welke vereisten gelden voor het verkrijgen van toestemming voor het verlenen van jeugdhulp
  • Wat de mogelijkheden zijn voor jeugdhulpverleners en jeugdbeschermers wanneer die toestemming niet verkregen wordt
  • Wanneer ook zonder toestemming sommige vormen van jeugdhulp kunnen worden gestart

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vrijwillige hulpverlening en onvrijwillige hulpverlening wanneer de kinderbeschermingsmaatregel ondertoezichtstelling (OTS) van kracht is.

Handig!

Je kunt het stroomdiagram uit de wegwijzer ook los gebruiken. Open de PDF hieronder en link meteen door naar de hoofdstukken.