Direct naar inhoud
11 November 2020

Waardevolle inbreng tijdens Week van Reflectie en Verrijking

Om te komen tot een kaderstellend scenario voor een Effectieve Jeugd- en gezinsbescherming, is het van belang om vanuit verschillende perspectieven te kijken naar dit vraagstuk. Daarom organiseerde de projectgroep Kwartiermakersfase ‘Effectieve jeugd- en gezinsbescherming’, begin november de Week van Reflectie en Verrijking.

De projectgroep ging het gesprek aan met cliënten en ervaringsdeskundigen, professionals en juristen.

In opdracht van de VNG, de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport is kwartiermaker Willemijn Helmich in augustus 2020 gestart om samen met uitvoeringspartijen, departementen, gemeenten, cliënten, burgers, toezichthouders, wetenschap en andere kennisdragers te komen tot een toekomstscenario van een nieuwe inrichting voor de Nederlandse jeugd- en gezinsbescherming.

Waardevol

Het projectteam werkt naar een kaderstellend scenario, een beoordelingskader ter toetsing van het scenario en een advies over een vervolgaanpak. Tijdens de online sessies in de ‘Week van Reflectie en Verrijking’ werd aan professionals, cliënten / ervaringsdeskundigen en professionals uit de pilots, gevraagd te reflecteren op het beoordelingskader en de contouren van een scenario. De input benut de projectgroep voor het kaderstellend scenario en het advies over de vervolgaanpak.

Kwartiermaker Willemijn Helmich: 'Tijdens de Week van Reflectie en Verrijking ontvingen we veel verhelderende en waardevolle reacties en adviezen. Het was fijn om ook met cliënten en ervaringsdeskundigen in een informele setting te spreken over het ontwerp voor de toekomst.'

Ambitieuze doelstellingen

Aan de hand van het kaderstellend scenario dat voor eind december 2020 uitgewerkt wordt, volgt een eerste uitwerking van de te onderzoeken implicaties op het gebied van (financiële) randvoorwaarden, wetgeving, informatievoorziening, sturings- en toezichtmechanismen, schaalgrootte en organisaties. In januari 2021 wordt het beoordelingskader, het kaderstellend scenario en het advies over vervolgaanpak als geheel opgeleverd.

Willemijn: 'Mede door de nuttige input van alle deelnemers werd duidelijk dat we ambitieuze doelstellingen hebben. Het kost tijd om de uitvoering van het kaderstellend scenario gedegen te realiseren, en het vraagt om randvoorwaarden die dat steunen.'