Direct naar inhoud
01 February 2021

Vierde voortgangsrapportage Kansrijke Start naar de Tweede Kamer

Eind januari 2021 is de vierde voortgangsrapportage Kansrijke Start naar de Tweede Kamer verstuurd. Deze voortgangsrapportage beschrijft de resultaten na ruim twee jaar actieprogramma Kansrijke Start. Voor de tweede keer worden de uitkomsten op de indicatorenset van het RIVM in de rapportage beschreven en geduid.

De monitorgegevens van het RIVM laten zien dat driekwart van de 275 gemeenten met de impuls Kansrijke Start een lokale of regionale coalitie heeft gevormd of hier mee bezig. Ook blijkt uit de monitor dat daarbij veel domeinoverstijgend wordt samengewerkt met jeugdgezondheidszorg, wijkteams, verloskundigen, kraamzorg en partners binnen de gemeentelijke organisatie op het thema geboortezorg, jeugd, jeugdgezondheidszorg en publieke gezondheid.

De voortgang van de acties uit het actieprogramma Kansrijke Start staan beschreven en er staan meerdere ervaringsverhalen in van zowel professionals als ouders.