Direct naar inhoud
08 July 2020

Twente en Hart van Brabant onderzoeken kansen van collectieve financiering voor zorg voor leerlingen onder schooltijd

In schooljaar 2020/2021 starten de regio’s Twente en Hart van Brabant een pilot met collectieve financiering voor zorg in onderwijstijd. De pilotregio’s gaan op initiatief van de ministeries van OCW en VWS de collectieve financiering in de praktijk uitproberen.

Het doel is om meer inzicht te krijgen in hoe collectieve financiering in de praktijk werkt of niet werkt, in hoeverre de aanpak succesvol is, welke knelpunten zich voordoen binnen de huidige wettelijke kaders en welke (creatieve) oplossingen daarvoor gevonden worden. Dit moet leiden tot goede zorg voor leerlingen die dat nodig hebben, het beperken van het aantal zorgaanbieders op school en eenvoudige en duidelijke financiering.

Zorg in onderwijstijd

De ministeries en een groot aantal betrokken partijen werken samen om de zorg tijdens onderwijstijd beter te organiseren. Voor collectieve financiering moeten middelen vanuit verschillende wetten samengebracht worden in centrale pot met geld. Om informatie uit de praktijk op te halen zijn twee maatregelen in gang gezet: regionale pilots en zorgarrangeurs die scholen ondersteunen bij financiering van zorg in onderwijstijd. Om scholen en ouders in de tussentijd te helpen, is eerder € 5 miljoen extra beschikbaar gesteld voor leerlingen met een ernstig meervoudige beperking (EMB).

In de pilots wordt toegewerkt naar bundeling van budgetten waarmee alle benodigde zorg voor één of meerdere cluster 3 en 4 scholen in de regio kan worden ingekocht. De regio’s Twente en Hart van Brabant worden begeleid en gemonitord door de bureaus DSP en Oberon. Samen met het Nederlands Jeugdinstituut ontwikkelen DSP en Oberon een platform, waarmee ook andere geïnteresseerde regio’s met elkaar in verbinding blijven en de opgedane kennis ook landelijk gedeeld wordt.

Naast de pilots, krijgen 50 scholen uit het (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en 4 gedurende twee jaar de mogelijkheid om gebruik te maken van een zorgarrangeur. Deze deskundige ondersteunt de school bij het regelen van financiering. Door intensieve samenwerking krijgt de school zicht op en inzicht in de mogelijkheden en middelen, en is de school zelf minder tijd hieraan kwijt. De informatie uit pilotregio’s en van de scholen die samenwerken met een zorgarrangeur, moet samen leiden tot een structurele oplossing voor de financiering van de zorg in onderwijstijd.

Programma Zorg voor de Jeugd

De maatregelen voor collectieve financiering passen binnen het programma Zorg voor de Jeugd. Binnen dit programma werken gemeenten samen met professionals, jeugd(hulp)organisaties, ministeries en cliëntenorganisaties aan betere hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen.