Direct naar inhoud
15 September 2020

Teams in jeugdhulpinstellingen hebben baat bij feedbacksysteem

Teams verbeteren de hulp die ze bieden aan de hand van gegevens over hun resultaten. Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN) deed hier onderzoek naar.

Jeugdhulpinstellingen die lid zijn van het SEJN verzamelen gegevens over de resultaten van de hulp die zij bieden in de Lerende Databank Jeugd. Daardoor kunnen ze onderling resultaten vergelijken en leren hoe ze die resultaten kunnen verbeteren.

De instellingen benutten de opgeslagen gegevens echter nog niet optimaal.

Daarom heeft het SEJN bij 16 behandelteams onderzocht of het gebruik van een feedbacksysteem de teams helpt om de benutting van gegevens, de respons op vragenlijsten en de behandeluitkomsten te verbeteren.

Lerende Databank Jeugd motiveert professionals

Uit het onderzoek blijkt dat teams met een feedbacksysteem beter in staat zijn de uitkomsten van de hulp te benutten. Het is nog te vroeg om een effect te meten op de uiteindelijke resultaten van de hulp.

Dit onderzoek laat zien dat de digitale overzichten uit de Lerende Databank Jeugd professionals motiveren om gegevens te gaan verzamelen en die met elkaar te bespreken. Dat verzamelen en bespreken staat in een wisselwerking: het een kan niet zonder het ander.

En het werkt motiverend als daarbij de vraag centraal staat: hoe maken we samen de resultaten van de jeugdhulp steeds beter?

Kennisvergroting

Met meer kennis kan de hulp aan kinderen en hun gezinnen effectiever worden. Voor deze kennisvergroting is het ZonMw-programma Effectief werken in de jeugdsector opgezet.

Dit project is tot stand gekomen met financiering vanuit dit programma.