Direct naar inhoud
05 June 2020

Start nieuw regioteam opdrachtgever- en opdrachtnemerschap Wmo en Jeugdwet voor gemeenten en aanbieders

Op 2 juni is een nieuw regioteam voor Wmo en Jeugdwet gestart. Zij ondersteunen gemeenten en zorgaanbieders bij het professioneel opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in het sociaal domein. Het nieuwe regioteam is een samenwerking van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein, het Ketenbureau i-Sociaal Domein en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ). Het team regioadviseurs ondersteunt gemeenten en zorgaanbieders in het hele proces van visievorming via inkoop tot uitvoering.

In de drie programma’s werken gemeenten en zorgaanbieders samen om kwalitatief goede en passende zorg en ondersteuning bereikbaar en betaalbaar te houden. Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein draagt bij aan het verbeteren van inkoop en contracteren. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein heeft als doel het verminderen en voorkomen van administratieve lasten. Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd ondersteunt initiatieven die bijdragen aan vernieuwing en verbetering van de jeugdhulp.

Omdat de programma’s elkaar aanvullen en versterken en omdat er onderlinge afhankelijkheden zijn, werken ze al geruime tijd samen. Mede doordat voor gemeenten en zorgaanbieders niet altijd duidelijk is bij welk programma ze terecht kunnen, is besloten om de krachten te bundelen in een nieuw, gezamenlijk regioteam. Dit team bestaat uit acht regioadviseurs die worden ondersteund door een coördinator en een secretaris. Ze kunnen gericht de geboden producten en diensten vanuit de drie programma’s onder de aandacht brengen en inzetten. Dit zorgt ervoor dat de samenhang tussen visie, inkoop en uitvoering direct zichtbaar wordt. Het team werkt intensief samen met onder andere de regio-ambassadeurs van OZJ die gericht zijn op gemeenten, professionals én cliënten en het bredere Jeugdstelsel versterken. Hierdoor hoeven gemeenten en aanbieders hun verhaal maar één keer te vertellen en is er geen ‘onjuist loket’.

Een van de doelen van het nieuwe team is om de vinger aan de pols te houden in alle regio’s. Zo krijgen ze als regioadviseur zicht op de problematiek die in een regio speelt en kunnen ze gericht ondersteuning vanuit de drie programma’s aanbieden. Dit betreft ondersteuning op maat, passend bij de lokale situatie, gericht op het versterken van het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Ook kan kennis beter uitgedragen en gedeeld worden over de gehele beleidscyclus, inclusief preventie, door de best practices van andere regio-aanpakken met elkaar te delen. Daarnaast dragen de regioadviseurs bij aan de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten voor de regio’s op basis van hun ervaringen binnen de regio’s.

De thuisbasis van het nieuwe regioteam is het Ketenbureau i-Sociaal Domein in Utrecht. Ze zijn onder andere bereikbaar via het algemene mailadres ketenbureau@i-sociaaldomein.nl.

Het nieuwe regioteam opdrachtgever-/opdrachtnemerschap Wmo en Jeugdwet bestaat uit:

  • Regio Zuid-Holland: Peter Paul Doodkorte
  • Regio Brabant/Zeeland: Josien de Reuver
  • Regio Noord-Holland: Harry Zegerius
  • Regio Limburg: Erna Theunissen
  • Regio Overijssel: Peter Liebrechts
  • Regio Utrecht/Flevoland: Sjoerd Oskam
  • Regio Gelderland: Bart van Loenen
  • Regio Noord (volgt)
  • Coördinator: Jolanda Zuijdendorp
  • Secretaris: Lianka Bruijnen

Voor meer informatie kun je terecht bij: