Direct naar inhoud
22 October 2020

Routekaart Norm voor Opdrachtgeverschap

Met de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO) kunnen gemeenten in de regio samen met regionale partners vorm geven aan de ambitie om hun inwoners kwalitatief goede zorg te bieden die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen, ouders en gezin. Zorg die bovendien betaalbaar is. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.

Samenwerking en goed opdrachtgeverschap zijn cruciaal

De NvO is op 10 juni 2020 in een resolutie vastgesteld door gemeenten in VNG-verband, zowel voor Jeugd als voor Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang.

Regionale en bovenregionale samenwerking is essentieel voor:

  • De beschikbaarheid van de benodigde zorgfuncties
  • Een zorgvuldige transformatie van het zorglandschap
  • Verminderde bureaucratie

Routekaart met informatie over de inhoud van de afspraken

Deze routekaart biedt informatie over de inhoud van de afspraken uit de NvO. Volgende versies worden ingevuld met voorbeelden uit de praktijk. Regio’s kunnen hiermee op een gestructureerde wijze aan de slag om de afspraken uit de NvO vorm te geven.