Direct naar inhoud
20 July 2020

Regionale spiegelfactsheets aangevuld met CBS cijfers van 2019

De regionale spiegelfactsheets hebben tot doel om het leer- en verbeterproces in de jeugdregio's te stimuleren en tegelijkertijd te komen tot een landelijk, regionaal en lokaal benchmarkproces waarin we jeugdhulp, -bescherming en –reclassering voor kinderen, jongeren en gezinnen systematisch beter maken en lacunes in het systeem signaleren, agenderen en oplossen.

De regionale spiegel-factsheets kunnen los worden bekeken, en daarnaast kan er gespiegeld worden aan de landelijke cijfers en aan de cijfers uit andere regio's.

A picture

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd gaat samen met de kennisinstituten de jeugdregio's proactief ondersteunen in het spiegelen, volgen en leren.

Hierbij wordt aangesloten bij de infrastructuur die in de betreffende jeugdregio leidend is. Het organiseren van spiegelgesprekken en regionale benchlearning-bijeenkomsten behoort tot de mogelijkheden. Mocht je hier als jeugdregio interesse in hebben, dan kun je je regio-ambassadeur benaderen.