Direct naar inhoud
14 October 2020

Rapport Samen Opvoeden onderstreept waarde van medeopvoeders

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de zorg, begeleiding en opvoeding van hun kinderen, maar in deze verantwoordelijkheid staan zij niet alleen. In een opvoed- en opgroei omgeving waarin alle opvoeders samenwerken, streven we naar een samenleving waarbij alle kinderen en jongeren gezond, veilig en kansrijk opgroeien: 'It takes a village to raise a child'.

Het doel van deze nieuwe notitie van het NJi is inzicht geven in de essentiële waarde van medeopvoeders bij ouderschap en opvoeden. Steun van medeopvoeders is een onmisbaar onderdeel van de sterke pedagogische basis voor ieder gezin.