Direct naar inhoud
01 September 2020

OZJ ZOOMerschool: kijk ze terug!

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd heeft in de afgelopen twee maanden de OZJ ZOOMerschool georganiseerd. De online sessies werden heel de zomer gehouden door verschillende mensen uit het netwerk.

Van het versterken van het gewone leven tot het oppakken en leren van complexe casuïstiek en van het opzetten van platforms met ervaringsdeskundige ouders in de regio tot de beweging van nul. Vele onderwerpen zijn aan bod gekomen.

ZOOMerschools 2020

Het heeft een mooie reeks opgeleverd aan interessante, prikkelende en leerzame webinars. In totaal zijn er ruim 400 mensen live aanwezig geweest bij de bijeenkomsten en zijn de webinars al ruim 1500 keer teruggekeken.

Waar voorgaande jaren vooral beleidsmedewerkers van gemeenten en regio’s aanwezig waren op de bijeenkomsten, hebben we dit jaar veel professionals en ervaringsdeskundigen mogen ontvangen.

Het Ondersteuningsteam blijft in de komende periode webinars ontwikkelen voor digitale kennisoverdracht en verbinding.

Kijk deze ZOOMerschools terug

Wijkgericht werken

Wat is het succes van het Mockingbird Family Model?

Shit Happens! Levenslessen als preventief jeugdbeleid 

Van ouders met ervaring naar een platform met ervaringsdeskundige ouders

Toekomstgericht Werken

Voorkom JIJ uithuisplaatsing?

Dialoogmodel in de contractering - Betrokkenheid van inwoners

Aanpak kindermishandeling: Kunnen we het anders doen?

Hoe gaan we in Nederland om met kindermishandeling? En is dit wel de juiste benadering? Landelijk ambassadeur Peter Dijkshoorn neemt ons mee in een visie op kindermishandeling, waarbij we meer de helpende hand uitsteken in plaats van met de straffende vinger wijzen.

Wat is nu eigenlijk normaal?

Normaliseren is echt een buzzword geworden. Het wordt te pas en onpas gebruikt, ook in veel gesprekken die gaan over de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp. Maar wat verstaan we daar nu eigenlijk onder en waar kun je nu op letten als het gaat om die verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp? Hoe normaliseer je eigenlijk en als normaliseren een werkwoord is, wie zouden dat dan moeten doen? Daarover neemt Bert Wienen u mee in deze online bijeenkomst.

Leren van complexe casuïstiek: hoe doe je dat?

Leren van complexe casuïstiek is een breed begrip. En het kan op veel verschillende manieren worden vormgegeven.

Het OZJ maakt voor het leren onderscheid tussen drie onderdelen:

  • Monitoring
  • Evalueren op het niveau van de hulpvraag van één kind
  • Evalueren op basis van een meerder hulpvragen, een periode of thema

Bij al deze vormen van leren betrekken we iedereen die bij ook bij de vraag van het kind betrokken was: professionals, ouders, kinderen, en belangrijke andere mensen. Gieke Buur is landelijk ambassadeur oppakken en leren van complexe casuïstiek en vertelt hoe dit leren wordt ingezet om de hulp voor kinderen elke dag beter te maken. Carmen Smeenk is onderwijskundige en legt vanuit dit perspectief uit hoe je leren zelf kan vormgeven, wat de do’s en don’ts zijn en hoe je ervoor zorgt dat het leren niet bij een leuke middag blijft, maar ook bijdraagt aan concrete verandering.

ZOOM-inn: Ontwikkeling van kinderen met een zorgvraag

Het OZJ organiseerde samen met SJS Brabant de ZOOM-inn over zorg in onderwijstijd. Vanuit Hart van Brabant zijn drie pilots toegelicht die er allen voor zorgen dat kinderen met zorgvragen zich optimaal kunnen ontwikkelen op school.

Hoe wordt dat vanuit de regio gefaciliteerd? En hoe zien die drie pilots eruit? Bekijk het in de opname van deze ZOOM-inn.