Direct naar inhoud
10 September 2020

Oudervereniging organiseert werkconferentie ‘Bang voor Drang en Dwang’

Oudervereniging Balans organiseert - met medewerking van Belangenvereniging Intensieve kindzorg (BVIKZ), Ouders&Onderwijs, Ieder(in), Programma Zorg Voor de Jeugd de besloten werkconferentie ‘Bang voor Drang en Dwang’.

Er zijn grote verschillen ontstaan tussen gemeenten in het aanbod van zorg, en ook van passend onderwijs, met name voor kinderen met (tijdelijk) extra ondersteuningsbehoeften.

Om die reden kunnen conflicten ontstaan tussen ouders, school en/of zorgaanbieders over wat een kind nodig heeft, wie de zorgplicht heeft, en wie het extra maatwerk betaalt.

Ouders voelen zich volgens Balans vaak onder druk gezet om een aanbod te accepteren via de route van de jeugdbescherming: Veilig Thuis-melding en ondertoezichtstelling.

In de werkconferentie wordt de kindgerichte jeugdbescherming besproken op basis van bijdragen van wetenschappers, meldingen van ouders en internationale kind- en mensenrechten.

Reflectie: Wat werkt verbindend?

De besloten conferentie sluit af met een gezamenlijke reflectie.

Samen met Sander van Arum (Civil Care) en jeugdbeschermingsjuristen Reinier Feiner en Goos Cardol, jeugdrechtadvocaat Chris Sent, Hedda van Lieshout (Eigen Kracht Centrale) en (ervarings)deskundige ouders, willen de organisators van de werkconferentie tot een aantal conclusies komen als het gaat om een meer evenwichtige en rechtvaardige uitvoering van jeugdbeschermingstaken, gezien vanuit de optiek van het kind, ouders, professionals en rekening houdend met het regionale en landelijke onderwijs- en zorglandschap.

Bekijk hier de Agenda van de Werkconferentie Bang voor Drang en Dwang

Aanmelden voor de besloten werkconferentie is niet mogelijk, Balans doet na de bijeenkomst op 14 september verslag van de uitkomsten.