Direct naar inhoud
12 July 2021

Onderwijs-zorgbrief naar de Tweede Kamer

Deze brief is een reactie op het verzoek commissie inzake een overzicht van de uitvoering van afspraken over de samenwerking tussen het collectieve onderwijssysteem en het individuele (jeugd)zorgsysteem met daarbij de vraag welke problemen er (nog) bestaan in de regelgeving en hoe deze worden opgelost.

In deze brief wordt op verzoek van de vaste commissie voor onderwijs ingegaan op:

  • De stelsels van zorg en onderwijs
  • Wat de stand is van de uitvoering van de afspraken over de samenwerking tussen het collectieve onderwijssysteem en het individuele (jeugd)zorgsysteem.
  • Welke knelpunten er nog zijn met name in de regelgeving
  • Welke oplossingsrichtingen geformuleerd kunnen worden.

Bij de beschrijving van de knelpunten en oplossingsrichtingen is gelet op de demissionaire status van het kabinet op hoofdlijnen.

Als kinderen ondersteuning en zorg nodig hebben vanuit zowel het onderwijs als de zorg verloopt dit niet in alle gevallen even soepel. Door de verschillen in (bekostigings)systematieken en bestaande schotten, kenmerken, culturen en inspectiekaders kost het de professionals en organisaties veel tijd en overleg om deze ondersteuning te bieden.

De samenwerking wordt soms ook in de weg gestaan doordat niet alle partijen dezelfde informatiepositie hebben. Hierdoor ontstaat het risico dat kinderen langer dan nodig thuis komen te zitten.

Rapport ‘Ontwikkelen over de grenzen heen’

In de brief wordt onder andere verwezen naar het rapport ‘Ontwikkelen over de grenzen heen’, dat is opgesteld door AEF in opdracht van Met Andere Ogen.

Dit rapport stelt dat er op dit moment geen sprake is van een overkoepelende bedoeling in de wetten, ondanks dat dit vanuit de beleidstheorie over de ononderbroken ontwikkeling van het kind zo zou moeten zijn. Een gemeenschappelijk beeld en gedeelde definities van bepalende factoren en begrippen zouden volgens AEF helpen in deze ontwikkeling.