Direct naar inhoud
17 February 2021

Nieuwe publicatie: ‘Cliëntenraden over actuele thema’s in de jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2020’

De publicatie ‘Cliënten­raden over actuele thema’s in de jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2020’ bespreekt de opvattingen van cliëntenraden over actuele thema’s.

In de periode van december 2019 tot en met maart 2020 sprak Landelijke Organisatie Cliëntraden Jeugd (LOC) met cliëntenraadsleden van GI’s en van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) over de praktijk van medezeggenschap. Deze gesprekken vonden plaats aan de hand van drie vragen:

  1. Op welke manier wordt in de praktijk medezeggenschap in de gecertificeerde instellingenjeugdbescherming en jeugdreclassering ingevuld? En, wat betekent dit voor het kwaliteitsbeleid?
  2. Op welke wijze kunnen en willen cliëntenraden bijdragen aan de verbetering van kwaliteitsbeleid van jeugdbescherming en jeugdreclassering binnen de gecertificeerde instellingen?
  3. Welke betekenis zouden de opbrengsten van de interviewronde kunnen hebben voor:
    a. het normenkader en het actieplan feitenonderzoek?
    b. de gecertificeerde instellingen en hun partners waarmee in de regio wordt samengewerkt?
    c. de cliëntondersteuning binnen de jeugdbescherming en jeugdreclassering?

In de nieuwe publicatie wordt de inbreng van cliëntenraden op actuele thema’s beschreven. Daarmee wordt een antwoord gegeven op de derde vraag. Tijdens de gevoerde gesprekken is een beeld ontstaan van de ervaringen van cliëntenraden met medezeggenschap binnen de gedwongen hulpverlening.

Eerder leidde verkennend onderzoek al tot het rapport ‘Medezeggenschap in de jeugdbescherming en jeugdreclassering’. Deze publicatie is een vervolg daarop.