Direct naar inhoud
15 September 2020

Nieuwe onderzoeksprojecten GHNT richten zich op signalering van kindermishandeling

In september gaan 6 nieuwe onderzoeksprojecten van het onderzoeksprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis van start. De onderzoeken richten zich op goede aanpakken voor (vroeg)signalering en samenwerken en regisseren rondom complexe casuïstiek op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Vier van de onderzoeksprojecten richten zich specifiek op de signalering van kindermisbruik en huiselijk geweld:

  • Verbetering (vroeg)signalering van kindermishandeling in de jeugdgezondheidszorg
  • Implementatie van een nationaal signaleringsinstrument kindermishandeling in 10 Nederlandse ziekenhuizen
  • Via oogcontact tot vindplaats: een beweging in de meldingsbereidheid van (vermoedens van) kindermishandeling in het primair onderwijs
  • De handen ineen. Participatief actieonderzoek naar de samenwerking rond huiselijk geweld en kindermishandeling vanuit Veiligheidshuis Haaglanden