Direct naar inhoud
17 June 2020

Kom ook naar de online OZJ ZOOMerschool 2020!

Dit jaar steken we de OZJ Summerschool in een (zomer) jasje van online ZOOMerschool bijeenkomsten. De coronamaatregelen maken het niet mogelijk om net als voorgaande jaren fysieke Summerschool bijeenkomsten te houden. Toch biedt het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd de jaarlijkse zomerbijeenkomsten aan.

De bijeenkomsten zijn bedoeld om te inspireren en te leren van en met vakgenoten van gemeenten, jeugdhulpaanbieders en ervaringsdeskundigen. Via de chat vinden gesprekken en discussies plaats.

OZJ ZOOMerschool 2020

In juli en augustus kun je deelnemen aan 11 verschillende inspirerende sessies. In elke sessie staat een ander inhoudelijk onderwerp centraal. De bijeenkomsten verschillen zowel qua inhoud als qua vorm. De meeste sessies vinden plaats in de vorm van webinars, sommige bijeenkomsten zijn interactief.

Ben je betrokken of geïnteresseerd in het vormgeven van een zo gelukkig mogelijke jeugd voor alle kinderen in Nederland? En heb je zin om tijdens de zomer, laagdrempelig, deel te nemen aan onze webinars, gewoon van achter de laptop? Meld je dan aan.

Agenda ZOOMerschools

2 juli OZJ ZOOMerschool: Labs: Wijkgericht werken

OZJ trekt sinds een klein jaar op met SamenBeter om op alle niveaus met de inwoners van de wijk, op de werkvloer, op bestuurlijk niveau en met ondernemers een verschil te maken. Voelbaar in het gewone leven en met eigenaarschap van degenen die hun nek uit durven te steken.

Door: Mario Nossin (OZJ) en Samen Beter

Meer informatie en aanmelden

7 juli OZJ ZOOMerschool: Shit happens! Levenslessen als preventief jeugdbeleid

We leren onze kinderen op school Duits en wiskunde, maar als jouw zoon of dochter onverhoopt de verkeerde trein in stapt en in Duitsland terecht komt, zijn het vaardigheden als zelf oplossingen bedenken, keuzes maken en om hulp durven vragen die belangrijker zijn dan de naamvallen. Laten we ze deze vaardigheden dus leren en omdat we alle kinderen gelijke kansen gunnen, doen we dit gewoon in de klas waar we leren van en met elkaar.

Door: Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd

Aanmelden

8 juli 2020 OZJ ZOOMerschool: Wat is het succes van het Mockingbird Family Model?

De NVP, OZJ, Kennisbureau Ter Meulen en Stichting Kinderpostzegels verkennen of ondersteuning van pleeggezinnen met het Amerikaanse Mockingbird Family Model ook in Nederland kan helpen bij succesvolle pleegzorgplaatsingen. De resultaten worden in september 2020 gepresenteerd. Tijdens deze webinar nemen Simone Loonstra (OZJ) en Jorien Kruijswijk Jansen (NVP) jullie mee in de mogelijkheden van dit alternatieve pleegzorgmodel.

Meer informatie en aanmelden

15 juli OZJ ZOOMerschool: Van ouders met ervaring naar een platform met ervaringsdeskundige ouders

In deze ZOOMerschool nemen twee regio-ambassadeurs je mee vanuit cliëntperspectief. Hoe kunnen we ervaringen van ouders gebruiken om ervaringskennis te ontwikkelen en te gebruiken bij de ontwikkeling van beleid en uitvoering?

Meer informatie en aanmelden

29 juli OZJ ZOOMerschool: Aanpak kindermishandeling: Kunnen we het anders doen?

De inhoudelijke invulling van dit webinar wordt later bekend gemaakt. Voor vragen kun je contact opnemen met: Amber.vanBerkel@VNG.nl

Aanmelden

6 augustus OZJ ZOOMerschool: Voorkom JIJ uithuisplaatsing?

Voorkomen Uithuisplaatsing (UHP) is het effect van het versterken van gezinnen en hun omgeving. Nederland is koploper uithuisplaatsing. Dat kan anders. Welke bouwstenen daaraan bijdragen komt aan bod (beeldend en interactief) in deze webinar.

Meer informatie een aanmelden

13 augustus OZJ ZOOMerschool: Toekomstgericht werken, een vak(manschap) apart?

Wat hebben jongeren die opgroeien in een kwetsbare positie nodig in de overgang naar volwassenheid? Wat vraagt toekomstgericht werken van professionals in houding, denken en handelen? Hier is de afgelopen jaren veel kennis over opgebouwd. Op de eerste plaats vanuit wat jongeren zelf aangeven belangrijk te vinden, maar ook vanuit onderzoek en praktijk.

Door: Brechje Kuipers (OZJ) en Freya Mostert

Meer informatie en aanmelden

18 augustus OZJ ZOOMerschool: Normaliseren, hoe denk jij daar eigenlijk over?

Doen we dat überhaupt al of doen we dat geen waarvan we denken dat het bij onszelf en anderen past en maken we het daarmee voor onszelf en anderen soms niet veel te complex? In een actieve OZJ ZOOMerschool gaan we samen aan de hand van praktijkvoorbeelden uit de jeugdhulp en het onderwijs op zoek naar het antwoord op die vraag.

Meer informatie en aanmelden (vol)

19 augustus OZJ ZOOMerschool: Olifant in kamer, wat is nou eigenlijk normaal?

Hoe normaliseer je eigenlijk en als normaliseren een werkwoord is, wie zouden dat dan moeten doen? Daarover gaat het in deze online bijeenkomst.

Door: Bert Wienen & OZJ

Meer informatie en aanmelden

25 augustus OZJ ZOOMerschool: Dialoogmodel in de contractering - Betrokkenheid van inwoners

De inhoudelijke invulling van dit webinar wordt later bekend gemaakt. Voor vragen kun je contact opnemen met Amber.vanBerkel@VNG.nl

Door: Nadine de Korte & OZJ

Aanmelden

27 augustus OZJ ZOOMerschool: Leren van complexe casuïstiek: hoe doe je dat?

Leren van complexe casuïstiek is een breed begrip. En het kan op veel verschillende manieren worden vormgegeven.

Door: Gieke Buur en Carmen Smeenk

Meer informatie en aanmelden

‘De Summerschool was inspirerend en geeft tools voor de praktijk, en om in gesprek te gaan. Ook is het belangrijk dat we in de sector blijven zorgen voor contact tussen gemeenten, inwoners en zorgaanbieders, om zo de best mogelijke hulp en ondersteuning te bieden.’ Maarten Swagerman - Projectleider programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein, Ministerie VWS, over de OZJ Summerschool van 2019