Direct naar inhoud
06 January 2021

Kamerbrief en adviesrapport: Onderwijs bij Kleinschalige Voorzieningen

De minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft, samen met de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister voor Rechtsbescherming, op 21 december een herbezinning op residentieel onderwijs aangekondigd. Dat deed hij in een kamerbrief. Bij deze brief bood hij ook het adviesrapport Onderwijs bij Kleinschalige Voorzieningen aan.

Residentieel onderwijs is bedoeld voor een diverse groep jongeren die in een jeugdhulpinstelling of een justitiële jeugdinrichting verblijven. Voor de toekomst van deze jongeren is het essentieel dat zij een passend aanbod van onderwijs krijgen. Nog te veel jongeren ontvangen momenteel niet het aanbod dat ze zouden moeten krijgen door de manier waarop de stelsels van jeugdhulp, justitie en onderwijs op elkaar aansluiten.

Uit een beleidsinventarisatie blijkt dat sprake is van zowel onderwijs-specifieke (bekostigings)vraagstukken en vraagstukken als gevolg van bredere ontwikkelingen in het justitie- en zorgdomein. Daarom werken de ministeries van OCW, VWS en JenV samen met de jeugd- en onderwijssector en betrokken inspecties het komende jaar aan een stappenplan residentieel onderwijs.

Projectgroep Onderwijs bij Kleinschalige Voorzieningen

Zij zullen daarbij onder andere gebruik maken van de bevindingen en adviezen van de projectgroep Onderwijs bij Kleinschalige Voorzieningen. Deze projectgroep, bestaande uit professionals uit het onderwijs- en jeugdveld en onder leiding van het Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs, heeft onderzoek uitgevoerd naar het organiseren van onderwijs bij de beweging naar kleinschaligheid in de jeugdhulp en strafrechtelijke voorzieningen.